Soins intégrés - Chronic Care

Description

De visie is er één van een geïntegreerde benadering van medische, paramedische, psychosociale, verpleegkundige en welzijnszorg, teneinde een gecoördineerde dienstverlening te kunnen verzekeren aan chronische zieken.

De geïntegreerde zorg spoort aan dat professionele actoren en patiënten, hulpverleners, ... anders gaan samenwerken om te komen tot een efficiënter zorgaanbod afgestemd op de noden van de patiënt en met oog op de verbetering van de levenskwaliteit. Om deze cultuurverandering in te zetten ontstonden de verschillende projecten.

Objectifs

De missie van integreerde zorg is om te streven naar een verbetering van de levenskwaliteit van de hele bevolking, met specifieke aandacht voor personen met een (of meerdere) chronische aandoening(en), zodat deze personen en hun omgeving (familie, school, werk, …) in de best mogelijke omstandigheden kunnen leven en werken.

Om dit bereiken is een visie op geïntegreerde zorg ontwikkeld met een driedubbele doelstelling:

  • Een verhoging van de levenskwaliteit van patiënten en mantelzorgers;

  • Een bevolking die langer gezond leeft;

  • Een doeltreffender gebruik van de beschikbare middelen.

Accès à Chronic Care

Collaborateur administratif du projet

Le coordinateur du projet peut créer une gestion d'utilisateurs pour son projet. Il y a deux types d'utilisateurs au sein du projet: le responsable du patient (inclusion) et le coordinateur du patient (gestion des patients).

Prestataires de soins

Seuls les prestataires de soins avec un numéro d'INAMI valide et disposant d'un visa ont accès au service inclusion dans l'application Chronic Care.

Documents à télécharger

Formulaire de contact

Pour toute question ou information complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter à l'aide du formulaire de contact.